Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
Bilden visar en logga
 
 
 

 

Välkommen till Hjalmars hemsida!

Startsidan uppdaterades 2020-03-26 (se Ändringshistorik)


Viktigt för alla just nu är att vara planetskötare, i första hand göra personliga omställningar för klimatets skull. Så många som möjligt behöver vara förebilder. Jag gör mitt bästa, utan att leva i klimatkloster.

Minst lika viktigt är att kraftsamla för omställning – att dra åt samma håll tillsammans. Därför har jag ersatt sidorna Omställning och Vision (båda hade relativt mycket av mitt personliga tyckande) med hänvisningar till "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" som är ett regionalt kraftsamlande nätverk (se klimat2030.se) och en förebild för övriga regioner!

För övrigt fokuserar jag mest på hälsan, såsom kostens näringsperspektiv.


Ordlista:

Ekologiskt fotavtryck = Förbrukning av begränsade naturresurser vid tillverkning, användning och/eller avfallshantering

Ekosystemtjänster = Exempelvis fiskbestånd, grundvattennivå och jordbördighet

Resiliens = Förmåga att stå emot och återhämta sig från påfrestningar


Allmänt:

Webbsidorna här är relativt statiska, men de hålls aktuella och vidareutvecklas när jag får nya uppslag. Tipsa mig gärna! Min mejladress är förnamnet (at thulinare.se).

Länkar till interna sidor öppnas normalt i samma fönster. För att öppna nytt fönster i Windows: Håll ner Shift och klicka.

 

Ändringshistorik

2020-03-26 Kraftsamlingen i mitten av första sektionen

2019-11-24 Hela ordlistan

 

 
 
Hjalmar Thulin
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter