Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
Bilden visar en logga
 
 
 

Välkommen till Hjalmars hemsida!

Nyhetsflöde

Se även inlägg på min Facebook-sida.

Webbplatsens ändringar samt nyheter om annat:

 

2024-05-31 Inläggen i maj
 
2024-04-30 Övriga inlägg i april
 
2024-04-30 Motiverande information
 
2024-03-25 Min bakgrund och fyra delar om naturkriserna
 
2024-02-18 Samhällsvision
 
2024-02-12 Debattartikel om Mariestads nya bostadsbebyggelse
 
2023-11-30 Insändare med fler skäl till att gröna stråk behövs
 
2023-11-28 Insändare om Mariestads framtida flerbostadshus
 
2023-11-26 Debattartikel om Mariestads utveckling
 
2022-10-22 Det lokala kraftsamlingskonceptet utökades
 
2022-03-12 Träffar för klimatomställning
 
2021-12-05 Infogat under Energi
 
2021-12-02 Kraftsamlingskurs
 
2021-06-15 Kraftsamlingsnätverket
 
2021-04-08 Kraftsamlingsgrupp
 
2020-08-03 Webbredaktör för Mariestads Naturskyddsförening
 
2020-04-16 Lokalt kraftsamlingskoncept
 
2020-04-04 Webbplatser för omställningsgruppen
 
2019-11-20 Omställning Mariestad
 
2019-10-17 Infogat under Klimat
 
 
 
Hjalmar Thulin
 

Ful design — vem bryr sig?