Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 
 
 
 

 
2024-05-31

Inläggen i maj

Kronologisk ordning med det äldsta inlägget först.

Innehållsförteckning:

 


Hållbara flygresor (När och för vem?)

I ett tidigare inlägg skrev jag om klimatkompensation och omställningstempo. Då glömde jag skriva följande förtydligande:

Flygresors utsläpp sker direkt, medan klimatkompensationers effekt dröjer länge. Utsläppen behöver minska snabbt i närtid!

PS Vid redovisning av flygresor i en klimatkalkylator, exempelvis www.klimatkalkylatorn.se eller www.klimatkontot.se, ska flygresorna alltid redovisas till fullo. DS

Jag passar på att damma av anteckningar om flygresor, som jag skrev i mitten av 10-talet (resten av inlägget nedan). På den tiden tyckte alla att det var viktigt att beskriva den hållbara framtiden på ett positivt sätt. Bedöm själv huruvida beskrivningen är positiv:

Fossilfritt utesluter inte flyg, men flyget ska inte bara bli fossilfritt snabbt – dessutom behöver höghöjdseffekten minimeras. Resenärernas personliga omställningar måste ske snabbare – därför får flygbranschen en svacka under den allra närmaste framtiden.

Efter flygbranschens omställning kommer det totala flygandet troligtvis inte återgå helt till samma mängd som före svackan, åtminstone inte om det blir högre pris, för då väljer en del av turisterna att fortsätta med sina nya flygfria resvanor. Dock återgår många yrkesgrupper till att flyga som vanligt. Och interkontinentala familjer kan umgås IRL lika frekvent som nu.

Det POSITIVA är alltså att flygbranschen återhämtar sig någorlunda med tiden, så att de som är BEROENDE av att flyga får tillräcklig tillgång igen.

 


Före livspusslet (Behövs klimatomställning före föräldraskapet?)

Planerar du och din partner att skaffa barn? Har ni i så fall en hållbar livsstil redan, eller behöver ni ställa om först?

Det verkar som att många småbarnsföräldrar har svårt att få ihop livspusslet, så pass att det blir varken tid eller ork för omställning. Visserligen tjatar vissa tonåringar på sina föräldrar tills familjen ställer om, men det blir i senaste laget och för övrigt blir det kanske inte omställning förrän barnen flyttar ut.

Alltså är det bäst att ställa om före föräldraskapet.

 


 
 
 
Hjalmar Thulin
 

Ful design — vem bryr sig?