Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 
 
 

Energi

Produktion och förbrukning

Ekologiska fotavtryck

Varje solcellspanel orsakar ett ekologiskt fotavtryck, som inmutar en del av planetens begränsade livsutrymme. Seriösa planetskötare eftersträvar ständigt att minimera det totala ekologiska fotavtrycket.

Lågenergisamhälle på kort sikt

Den energi som varje solcellspanel producerar kan minska den globala fossilbaserade energiproduktionen i stället för att slösas bort på onödig energiförbrukning.

Lågenergisamhälle på lång sikt

Även när all energiproduktion har blivit fossilfri så orsakar varje energiproduktionsutrustning fortfarande ett ekologiskt fotavtryck.

Energitjuvar

Ovanstående stycken förklarar varför jag ständigt jagar energitjuvar, både nu och i all framtid. Min största energiförbrukning är inomhustemperaturen. Därför använder jag extra tröjor inomhus. Mina övriga åtgärder:

 

 

 
 
Hjalmar Thulin
 

Ful design — vem bryr sig?