Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 
 
 

Livsstil

Min livsstilsresa från materialist till omställare

Den mentala omställningen startades av förkovring (de inledande åren under menyvalet Förkovring) som förändrade min värdegrund. Jag insåg verkligen behovet av klimatomställning, även på personlig nivå. Den nya värdegrunden motiverade mig att byta livsstil:

Jag minskade först det materialistiska, särskilt det som orsakar relativt stort ekologiskt fotavtryck. Det ledde till minskade levnadskostnader, så att jag kunde gå ner i arbetstid – och koppla av mer. Resten av min personliga omställning beskrivs under menyvalet Klimat.

Motivation för att byta livsstil

I mitt fall var jag som sagt motiverad av min nya värdegrund. I övriga fall verkar det vara många som inte är tillräckligt motiverade, trots alarmerande klimatrapporter. I så fall förstår man nog delvis, men behöver djupare förståelse genom förkovring.

Det skulle underlätta om myndigheterna satsar på storskalig folkbildning. Om myndigheterna inte motiverar individer – vem ska då göra det? I skrivande stund (sommaren 2021) finns kraftsamlingar (exempelvis Kommunområden Ställer Om) som hjälper nyfikna individer att bli delaktiga i klimatomställningen. Alla ansvarsfulla aktörer (företag och organisationer) bör gå med i sådana kraftsamlingar, för att öka individers motivation.

 

 
 
Hjalmar Thulin
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter