Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 
 
 
 

 
2024-04-30

Motiverande information

I mitt manus för möjlig föreläsning skrev jag ungefär att om man får mycket motiverande information, så kan den personliga omställningens tempo ökas. Jag uppmuntrar alla kraftsamlande vänner att skriva kommentarer till mitt Facebook-inlägg, med information som ni tror skulle kunna ha den effekten. Alla som läser kommentarerna får förhoppningsvis ökad motivation, för att bli klimatsmart och artsmart.

Min kommentar:

Den motiverande informationen kan innehålla budskap från dig själv och/eller flera olika källor. Vilken kombination av budskap tycker du att den motiverande informationen bör innehålla? Några axplock följer.

FN:s klimatpanel: Klimatförändringarna leder till smältande isar och stigande havsnivåer. Att människan värmer upp jorden är otvetydigt och klimatförändringen har lett till ökat extremväder. Vissa förändringar är oåterkalleliga i ett långt perspektiv.

FN:s resurspanel: Den rika världen måste reducera sitt fotavtryck, annars hotas möjligheterna att stabilisera klimatet och hejda förlusten av biologisk mångfald.

Världsnaturfonden WWF: Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas cirka 4 planeter.

Naturvårdsverket: Vad du som privatperson gör är en viktig faktor för att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Om du känner att just dina val inte påverkar tillräckligt mycket och känns oviktiga, tänk om.

SVT: Industrier har fortfarande stort ansvar och den gröna omställningen pågår. Men utan större engagemang från privatpersoner är vi chanslösa.

SR: Så måste du leva 2030 för att vi ska undvika katastrofen.

Kraftsamlingsnätverket: Vi vill sprida goda idéer. (Vid aktivitetslanseringar: Alla är värdefulla i klimatomställningen. Du och jag ställer om, för barnens och barnbarnens skull.)

Från mitt manus för möjlig föreläsning: Ingen av oss ska behöva genomlida en samhällskollaps.

Min sammanfattning av lågt omställningstempo: Långsam omställning förvärrar alltså båda naturkriserna. I värsta fall lyckas vi inte lösa någon av naturkriserna, eftersom de förvärrar varandra, vilket kan leda till en negativ spiral som aldrig tar slut.

Från min samhällsvision: Visionen beskriver en livsstil som kan rädda både klimatet och den biologiska mångfalden. Inte nog med det – livsstilen kan ge ett hållbart resultat för hela världens befolkning.

Min lärdom av klimatkalkylatorer: Fördelen med www.klimatkontot.se är snabba resultat vid ändringar, vilket underlättar för att göra prognoser. Med hjälp av prognoserna gjorde jag en omställningsplan för min personliga omställning.

 


 
 
 
Hjalmar Thulin
 

Ful design — vem bryr sig?