Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 
 
 
 

 
2023-11-30

Insändare med fler skäl till att gröna stråk behövs

Läs gärna de två föregående inläggen först, för bakgrundens skull. Denna insändare var tänkt att bli publicerad i efterföljande vecka, men texten blev sedan sammanslagen med föregående insändares text i en debattartikel.

PS Innehållet nedan ingår även i synpunkter som jag skrev till kommunen för samrådets skull. DS

Rubrik: Skälen till att gröna stråk behövs

I förra veckan skrev jag en debattartikel angående Mariestads FÖP 2040. Då kvarlämnades en lös tråd angående andra skäl än trivsel, som motiverar att staden ska ha gröna stråk med träd mellan och kring byggnader. Dags att fästa tråden, med fler skäl.

Jag börjar med att lyfta fram charm igen, som ett skäl. Det var ju vad debattartikelns rubrik handlade om. I debattartikeln nämndes även positiv energi, samt skälen att undvika både tråkiga områden och otrygghet.

Av miljöskäl behövs grönytor kort sagt för den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsters skull. De gröna stråken är en del av alla grönytor som ingår i beräkning av den så kallade grönytefaktorn.

Exempel på fler kategorier av skäl är hälsoskäl, säkerhetsskäl och sociala skäl. Jag ger ett exempel per kategori. Träd ger skugga, som åtminstone den äldre befolkningen behöver mer av i takt med klimatförändringarna. Mark som sväljer nederbörd minskar risken för översvämningar. Att undvika otrygghet lyfts fram igen.

Jag tror inte att ni, alla läsare, behöver fler exempel på skäl, så jag sätter punkt här.

 


 

Tillägg 2024-02-02 Kommunens bemötande i samrådsredogörelse:

Kommunen noterar framförda synpunkter och skäl om gröna stråk och att träd behövs mellan och kring byggnader.

 


 
 
 
Hjalmar Thulin
 

Ful design — vem bryr sig?