2020-04-16

Kommunområden Ställer Om

Omställningsgruppens åtagande hos Klimat 2030 utvecklades till ett generellt* kraftsamlingskoncept på lokal nivå.

* För kommunområden i Västra Götaland.

 


 
 
 
 
 
Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 

 
Hjalmar Thulin
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter