Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 
 
 
 

 
2022-10-22

Kraftsamlingskonceptet blev nationellt

Kursen för kraftsamlingsambassadörer var i första hand avsedd för deltagare som bor i Västra Götaland, eftersom konceptet var anpassat till Västra Götalands förutsättningar (konceptets namn var Kommunområden Ställer Om i Västra Götaland). Kursplanen gav dock hopp för övriga län, tack vare formuleringen "Om andra län kraftsamlar på snarlikt sätt som Klimat 2030 så kan kursen anpassas till dem". Kanske var det därför som nästan hälften av deltagarna anmälde sig till första kursomgången trots att de bor utanför Västra Götaland.

Under första kursomgången ställdes frågan på sin spets – vad behövs för att kraftsamla på snarlikt sätt i ett annat län? För det första att länet har en regional kraftsamling, som vid en hastig överblick inte verkar finnas i alla län – kanske bara i en minoritet av länen. För det andra skulle det underlätta om andra län kunde använda www.koso.se för att ha exempelvis aktörsförteckningar där. Det vore dumt om www.koso.se var den enda begränsningen för att komma igång med lokala kraftsamlingar i ett annat län. Därför togs ett snabbt beslut och medan första kursomgången pågick utökades www.koso.se med en nationell nivå. Därmed heter konceptet numera Kommunområden Ställer Om.

 


 
 
 
Hjalmar Thulin
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter