Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 
 
 
 

 
2019-11-23

Infogat under Klimat

Har beskrivit hur jag förhåller mig till Bostadsunderhåll vs renovering:

Underhåller bostaden för att undvika förfall, men renoverar minimalt ur estetiskt perspektiv.

 


 
 
 
Hjalmar Thulin
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter