2020-03-26

Ändringar under både Omställning och Vision

Det är viktigt att kraftsamla för omställning – att dra åt samma håll tillsammans. Därför har jag ersatt sidorna Omställning och Vision (båda hade relativt mycket av mitt personliga tyckande) med hänvisningar till "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" som är ett regionalt kraftsamlande nätverk (se klimat2030.se) och en förebild för övriga regioner!

 


 
 
 
 
 
Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 

 
Hjalmar Thulin
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter