Klimat

Personlig omställning för klimatets skull

Mitt CO2e-utsläpp beräknat med Klimatkontot: Under 1,5 ton/år.

Jag har haft många inspirationskällor, här är några av dem:

Utöver mitt agerande i omställningsgruppen och kraftsamlingsgruppen så har jag gjort eller gör redan följande åtgärder:

Kommer inte att göra:


* Tills vidare är det inte tillräckligt att klimatkompensera sitt flygande, eftersom de finansierade klimatåtgärderna behöver verkställas ändå. Vi behöver alltså både minska flygandet och öka finansieringen av klimatåtgärder.

 

 
 
 
 
Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 

 
Hjalmar Thulin
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter