Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 
 
 

Självförsörjning

OBS — detta är ett utkast!

 

Sidan uppdaterades 2016-04-25


Här är det Nyköpings lokala omställningsgrupp som beskriver framtiden. Självförsörjning är en del av visionen för starka lokalsamhällen. Självförsörjningen avser basala behov som riskerar att få underskott (se punktlistan nedan). Omställning till denna självförsörjning görs för att klara sig länge om det blir exempelvis förhindrad import. Övriga behov (de som inte är basala) ingår inte i omställningen till självförsörjning. Vissa basala behov, såsom bostäder och kläder, ingår inte heller eftersom risken är relativt liten att det snabbt blir underskott i de fallen.

Nyköpings vision för självförsörjning

Samhället är självförsörjande inom nationens gränser. I vissa fall är samhällets självförsörjning mer lokalt orienterad, exempelvis inom kommunen. Särskilt i de fall som det lokala perspektivet ger klimatvinster är kommunen självförsörjande så långt som möjligt. Å andra sidan går alltså inte den lokala avgränsningen så snävt att det blir sämre för klimatet, och inte heller så snävt att andra risker uppstår, såsom livsmedelsbrist orsakad av lokal missväxt.

Omfattningen är

Fordon med däck använder biogummi och självförsörjningen omfattar reservdelar för slitage. Det maskinella jordbruket använder biobränsle och har reservdelar för både slitage och skador, vilket gäller även tåg, buss och båt (inrikes). Hushållens vitvaror har reservdelar. Inhemska reservdelstillverkare har reservdelar till maskiner som ingår i tillverkningsprocessen.

Den inhemska reservdelsproduktionen tillämpar licensbaserad tillverkning om utländska företag har patent. Licensbaserad tillverkning gäller även vissa mediciner.

Reservrutiner finns (och övas regelbundet) för saker som riskerar att sakna reservdelar.

Cirkulär ekonomi gör att hantverk och liknande kunskap bevaras. Exempelvis tillverkas skor på hållbart sätt, för att kunna lagas av skomakare.

Skolan har mycket slöjd, matlagning och liknande ämnen som gör tröskeln låg för att skala upp hantverk och alternativ livsmedelsproduktion vid behov.

 

 
 
Hjalmar Thulin
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter