Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 
 
 

Vision

4P = Pragmatiskt Positivt Pretentiöst Politiskt

Sidan uppdaterades 2018-11-03


Pragmatiskt

Omställning till hållbart samhälle: Min personliga omställning och min syn på samhällets omställningsbehov har haft många inspirationskällor, men det finns en källa som sticker ut och efter flera år är den fortfarande min favorit. Författaren till den källan heter Christer Sanne och framstår för mig som en pragmatisk visionär. Med hjälp av fakta, beräkningar och förnuft tar han ett brett grepp på hållbarhetsperspektivet i sin framtidsrapport som heter Leva hållbart 2030.

Ett av omställningens delmål är Social rättvisa: Ur ett socialt rättviseperspektiv tycker jag att FN:s Agenda 2030 är värd att ha förtroende för. De politiska höjdarna måste ju vara pragmatiska, för de kan väl inte vara drömmare?!

Komplementärmedicin, även kallad alternativmedicin: Den pragmatiska sidan av mig står förhoppningsvis med båda fötterna på jorden, trots att det ingår andliga synsätt i delar av komplementärmedicinen. Hur som helst så är det inte en utopi att integrera mer av komplementärmedicin i den traditionella vården. Behovet är extra stort i Sverige, eftersom vi har hamnat på efterkälken.

Positivt

När jag var aktiv i Nyköpings omställningsgrupp så var det några i gruppen som insisterade på att tona ner behovet av uppoffringar och enbart lyfta fram positiva saker med omställning. Därför skrev jag ett utkast till en särskild typ av vision, som kallas Ny berättelse.

Pretentiöst

Jag föredrar den osminkade sanningen, som därför får dominera på den här webbplatsen. Dock är min övergripande vision knappast realistisk under min livstid, eftersom jag skulle vilja uppleva ett samhälle som inte är patriarkaliskt. Även om jag bryter ner visionen i mindre delar så är de flesta utopier. Exempel:

Kort sagt, jag vill bota girigheten. Ledordet är omtanke, det kan leda till fred i världen. En sida av mig har verkligen den här visionen, så du får gärna betrakta mig som delvis drömmare.

Politiskt

Om du inte har läst mycket på meningsfullt.se så får du vara beredd på en överraskning när du följer sista länken för att se vilket av de svenska politiska partierna som jag tycker kommer närmast mina visionära sidor, i positiv bemärkelse. Inte ens i min likasinnade bekantskapskrets är det många som självständigt har uppmärksammat att partiet existerar. Läs gärna både vision och partiprogram på partiets webbplats.

 

 
 
Hjalmar Thulin
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter