Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 
 
 

Omställning

Hela sidan ersattes 2020-03-26 med följande text:

Civilsamhällets agerande för att rädda klimatet är alltför spretigt. Det är många organisationer som fortfarande kämpar på var sitt sätt, i stället för att kraftsamla. Jag har inte varit bättre – på den här sidan hade jag beskrivit min personliga syn på omställning. Det finns inte tid för sådant beteende längre. Från och med nu är det kraftsamling som gäller – i fortsättningen ger jag mitt stöd till den regionala kraftsamlingen "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" (se klimat2030.se) som är en förebild för övriga regioner!

 

 
 
Hjalmar Thulin
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter