Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 
 
 

Omställning

Ställa om till ett hållbart samhälle

Denna sida fungerar även som ersättning för min omställningsprofil, eftersom den ordinarie platsen (hos Omställningsnätverket) inte har kunnat visa profilen på sistone (konstaterades i september 2018).


Sidan uppdaterades 2018-11-03


Mitt engagemang för omställning

I nästa avsnitt sammanfattar jag mina åsikter om omställning. Många av mina detaljerade åsikter är publicerade på annan webbplats (meningsfullt.se). Trots att jag redan har spridit mina åsikter så är jag inte en frontfigur, men jag vill förstås bidra till omställningen så gott jag kan. I första hand försöker jag vara en förebild på individuell nivå (min personliga omställning för klimatets skull visas här, under menyvalet Klimat). Jag hoppas att vi snabbt blir fler som vill påverka omgivningen genom att vara förebilder, särskilt i städer.

Min syn på omställning — till ett resurssnålt samhälle med stärkt resiliens

Grundläggande delmål från min aktiva tid i Nyköpings omställningsgrupp: Fossilfri energiförsörjning, Hejdad global uppvärmning, Skyddade ekosystemtjänster, Social rättvisa och Stabilt ekonomiskt system.

Jag lägger till delmål för energiförbrukningsnivån och marknadsekonomin: För det ekologiska fotavtryckets skull behövs Lågenergisamhälle. Marknaden behöver anpassas till ändliga resurser (Cirkulär ekonomi) och förändrat konsumtionsmönster (Delningsekonomi).

För att stärka samhällets resiliens behövs Lokal ekonomi (jag förespråkar Inrikesekonomi) och Nationell självförsörjning av baslivsmedel.

Många av dem som är intresserade av omställning, förknippar omställningen med att man flyttar från städer till självförsörjande ekobyar. Men jag är mer intresserad av framsteg för hållbara städer. Landsbygden är visserligen en grundläggande förutsättning för hållbara städer, men det är ju ingen nyhet. Dock blir det åtminstone en nyhet dem emellan, som jag kallar Lokal logistik, i form av ökad samverkan mellan landsbygd och närliggande städer.

På tal om självförsörjning så var jag aktiv i Nyköpings omställningsgrupp när ett utkast för självförsörjning skrevs, som har skickats till omställningsgruppen i Alingsås för synpunkter.

 

 
 
Hjalmar Thulin
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter