Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 
 
 

Omställning

Ställa om till hållbart samhälle

Hela sidan ersattes under våren 2020 med följande:

Civilsamhällets agerande för att rädda klimatet är alltför spretigt. Det är många organisationer som fortfarande kämpar på var sitt sätt, i stället för att kraftsamla. Jag har inte varit bättre – på den här sidan hade jag beskrivit min syn på samhällets* omställning. Det finns inte tid för sådant beteende längre. Från och med nu är det kraftsamling som gäller. I fortsättningen ger jag mitt stöd till den regionala kraftsamlingen "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" (se klimat2030.se) som är en förebild för övriga regioner!

* Min personliga omställning beskrivs under menyvalen Livsstil och Klimat.

 

 
 
Hjalmar Thulin
 

Ful design — vem bryr sig?