Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 
 
 

Klimat

Personlig omställning för klimatets skull

Mitt CO2e-utsläpp beräknat med Klimatkontot: Normala år hamnar jag strax under 1,5 ton/år. Ungefär vart tredje år hamnar jag på 1,5 eller strax över.

Jag har gjort eller gör redan följande åtgärder:

Kommer inte att göra:


* Tills vidare är det inte tillräckligt att klimatkompensera sitt flygande, eftersom de finansierade klimatåtgärderna behöver verkställas ändå. Vi behöver alltså både minska flygandet och öka finansieringen av klimatåtgärder.

 

 
 
Hjalmar Thulin
 

Ful design — vem bryr sig?