2022-03-12

Träffar för klimatomställning

Kraftsamlingsnätverket har arrangerat första lokala träffen, i Mariestad, se reportage. Andra träffen, 20 april i Mariestad igen, är lanserad.

Tillägg 2022-04-22: Träffarna i Mariestad visas på en historiksida.

 


 
 
 
 
 
Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 

 
Hjalmar Thulin
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter