2021-04-08

Kraftsamlingsgrupp

En arbetsgrupp för kraftsamling har startats i Mariestads Naturskyddsförening. Gruppen har fått stöd av Grevillis fond, för en annonskampanj. Samarbeten med andra aktörer eftersträvas och värvningar påbörjas inför officiellt uppstartsmöte den 19 maj.

 


 
 
 
 
 
Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 

 
Hjalmar Thulin
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter