Energi

Produktion och förbrukning

Varje solcellspanel orsakar ett ekologiskt fotavtryck, som inmutar en del av planetens begränsade livsutrymme. Varje seriös planetskötare eftersträvar ständigt att minimera det totala ekologiska fotavtrycket, för medmänniskors och kommande generationers skull – hållbart beteende!

Lågenergisamhälle på kort sikt

Den energi som varje solcellspanel producerar kan minska den globala fossilbaserade energiproduktionen i stället för att slösas bort på onödig energiförbrukning.

Lågenergisamhälle på lång sikt

Även när all energiproduktion har blivit fossilfri så orsakar varje energiproduktionsutrustning fortfarande ett ekologiskt fotavtryck.

Energitjuvar (typ eltjuvar — inte personer!)

Hoppas att ovanstående stycken förklarar varför jag ständigt jagar eltjuvar och liknande energitjuvar, både nu och i all framtid. Min största energiförbrukning är inomhustemperaturen. Därför använder jag dubbla tröjor inomhus. För övrigt är det många bäckar små:

 

 

 
 
 
 
Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 

 
Hjalmar Thulin
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter