Livsstil

Min livsstilsresa från materialist till omställare

Föddes år 1963. Växte in i den svenska normen – en materialistisk livsstil med alkoholbaserat festande på helgerna. Vid ungefär 45 års ålder blev jag både trött av och trött på att ha såna fester (blev less på att vara bakis). Valde själv att spola kröken.

Jag kompenserade med fler prylar och adrenalinkickar, men de mådde jag inte heller helt bra av. Hamnade i en jobbig situation (gick "in i väggen"). Med professionell hjälp lärde jag mig att koppla av.

Avkopplingen var ofta att läsa böcker. Ibland blev dock läsningen späckad med fakta (om exempelvis naturens ändliga resurser) som inte var avkopplande, men jag läste vidare ändå. Förkovringen* gav mig en helt annan syn på samhället, och min värdegrund förändrades radikalt. Jag insåg verkligen behovet av omställning i allmänhet och klimatomställning i synnerhet, även på personlig nivå. Den nya värdegrunden sporrade mig att byta livsstil:

Först minskade jag det materialistiska, särskilt det som orsakar relativt stort ekologiskt fotavtryck. Det ledde till minskade levnadskostnader, så att jag kunde gå ner i arbetstid – och koppla av mer. Resten av min personliga omställning beskrivs under menyvalet Klimat.

Vägar för att byta livsstil

Min väg har som sagt varit jobbig – i normala fall är vägen lättare. Efter mitt jobbiga skede gick vägen via förkovring – i normala fall startar vägen vid förkovringen. Tack vare att förkovringen gav mig ny värdegrund så upplevde jag inte omställningen som en uppoffring. Den nya värdegrunden växer fram – därför är ordentlig förkovring en framgångsfaktor, som i sin tur förutsätter motivation. I mitt fall var jag motiverad av tankeställaren som den jobbiga situationen gav. I övriga fall verkar det vara många som inte är tillräckligt motiverade, trots alarmerande klimatrapporter. I så fall förstår man nog delvis, men behöver djupare förståelse. Det skulle underlätta om myndigheterna satsar på storskalig folkbildning i egen regi, men den vägen anses både vara odemokratisk och leda till politiskt självmord. Om inte myndigheterna banar väg för individer – vem ska då göra det? I skrivande stund (sommaren 2021) finns kraftsamlingar som banar vägen eller är på god väg (exempelvis Kraftsamlingsnätverket). I takt med att fler och fler går armkrok så ökar opinionsbildningens kraft, som underlättar för personliga omställningar till hållbar livsstil. Gå med och kroka arm!


* Se även Förkovringstips (intern länk).

 

 
 
 
 
Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
 

 
Hjalmar Thulin
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter