Bilden visar en ikon som illustrerar funktionen att flytta knappar
Bilden visar en logga
 
Bild från 2007 som visar mig

About making a nation great again — why not make the world great? Make the nation exemplary! Begin with yourself...


Hjalmars startsida

Förvarning: Jag smygsprider politisk propaganda för partiet Enhet

Webbplats med mina flesta inlägg: meningsfullt.se

Hushållets omställning för klimatets skull: thulinare.se


Livsstil och vision

Det jag hittills har valt att publicera här är

lite om min livsstil

och

min vision för hållbart samhälle

 

 
 
Hjalmar Thulin
 

Här används Hjapportal — Hjalmars rapportal — portal för rapporter